Neděle 19. září, 16. neděle po Trojici

Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého.
Ž 37,8


Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les! I jazyk je oheň.
Jk 3,5–6


Říkává se, že leckdo by měl mít na svůj jazyk zbrojní pas. Myslím, že takový člověk by měl mít zbrojní pas na svoje srdce, z nějž nabíjí jazyk střelivem. Žalmista nám radí, abychom v čase pobouření odložili hněv a rozhorlení. Ano, to se snadno řekne. Ale jak to udělat? Počítat do desíti, do sta? Kdo to vždy zvládl? Kdo nevystřelil ostrými slovy? Což místo počítání zkusit modlitbu? V té chvíli můžeme říct o svém hněvu Pánu. On to unese. Nejen to, sám svatý Duch přichází na pomoc naší slabosti. On nám umožní přezbrojit. Namísto nábojů, kterými zraňujeme druhé v sebeobraně, můžeme ze srdce rozdávat dobrá slova, taková, která podepřou, povzbudí, potěší, pomohou a prozradí, že ve tvém srdci je pokoj.
Nebeský Otče, způsobuj v mém srdci pokoj, který bude přetékat na lidi kolem mne.

J 11,1(2)3.17–27(28–38a)38b–45 * 2Tm 1,7–10 * Pl 3,22–26.31–32

Čtení na 19. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.