Sobota 19. září

Má hlubokou moudrost a nesmírnou sílu – uspěl snad někdy, kdo stanul proti němu?
Jb 9,4 (B21)


Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
Ř 12,16


Kdo je Bůh? Tragické rány osudu dovedly Jóba až do nejzazšího bodu, kdy začal pochybovat o samotném Stvořiteli. Ne tolik o jeho existenci, jako spíše o jeho charakteru. Proč mlčí a nezakročí proti nesmyslnému zlu? Je opravdu spravedlivý? Jaký je skutečně jeho vztah k člověku? Záleží mu vůbec na něm? Jób uvažuje také o postavení člověka vůči Boží velikosti. A tu začíná probleskovat odpověď. Stvořitel člověka, zjišťuje Jób, v mnohém přesahuje. Vždyť učinil tolik dobrého. Člověk nemůže dohlédnout všech jeho záměrů. Nezbývá než se v pokoře před ním sklonit.
Stvořiteli světa a dárce života, jak nádherné a veliké je tvé dílo, že ho člověk nemůže obsáhnout.

2Te 2,13–17 * 2K 6,11–7,4

Čtení na 19. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.