Středa 19. září

Konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů.
Ž 65,8


A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Fp 4,7


V životě každého z nás přicházejí chvíle, kdy životní události kolem nás hučí jako mořský příboj, kdy zažíváme vlnobití nepřízně osudu i vřavu nečekaných a nechtěných zkušeností. Lidský život zřejmě bez takovýchto bouří není možný, i když mnozí o takovém životě sní a usilují o něj. Avšak bouře nás také mohou mnohému naučit a pročistit vzduch starých návyků, postojů a představ. To ale nic nemění na tom, že bychom tyto chvíle raději nějak obešli či přeskočili. Kdo však skládá svou naději v Hospodina, kdo nežije pouze na povrchu, ale kdo v důvěře sestoupil do hlubiny setkání s Pánem, ten i v těchto chvílích zkoušek může stát pevně ve svém středu a čerpat z pokladu pokoje, který není z tohoto světa.
Pane, buď s námi ve chvílích nejistot, vždyť ty jsi naše skála a náš pokoj.

Sk 9,36–42 * Kaz 6,1–12

Čtení na 19. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.