Neděle 24. září, 16. neděle po Trojici

Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.
Lv 19,18


Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval; když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého mezka, dovezl do hostince a postaral se o něj.
L 10,33–34


Jaká byla Samaritánova motivace pomoci chudákovi? Jeho motivace byla prostá: Samaritán byl pohnut soucitem, a proto pomohl. Milujeme bližního, protože Bůh miluje nás. Když se někdo stane křesťanem, není to proto, že je lepší než ostatní nebo že by měl něco navíc, co by mohl Bohu přinést. Když se někdo stane křesťanem, tak to zkrátka znamená, že Bůh měl soucit nad chudákem, který neměl co nabídnout. Možná se často ptáme: „Proč bych měl milovat zrovna tyhle lidi?“ Dobrá zpráva křesťanství je, že Bůh si tuhle otázku nepokládá a nemusíme si ji pokládat ani my.
Hospodine, nauč mě milovat, jak miluješ ty. Ne pro můj vlastní zisk, ale čistě ze srdce, které je stejně tak milováno.

J 11,1–3.17–45 * 2Tm 1,7–10 * Pl 3,22–26.31–32

Čtení na 24. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.