Čtení na 15. května 2011

Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých!
Ž 63,8 B21


Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými.
Sk 26,22


Jak žalmista, tak apoštol Pavel svědčí o Boží péči a pomoci. Zcela jistě procházeli situacemi, které vyvolávali pocity nejistoty, možná i chvilkových pochybností. Avšak při pohledu zpět mohli vyznat, že se jich Bůh nakonec vždy zastal, vysvobodil je a pomohl i tam, kde už lidská naděje skomírala. Vzpomeňme například Pavlovu zmínku o nesnesitelném soužení, které na něj dolehlo v Asii (2K 1,8-10). A po všech těchto těžkých situacích u něj nevidíme ani náznak výčitky toho, co nepříjemného Bůh v jeho životě dopouštěl, ale znovu a znovu radostně vyznává Boží pomoc. Jestliže v každé situaci i v soužení s důvěrou a očekáváním vzhlížíme k Bohu, on se nás zastane, protože je věrný a vždy se o své děti stará.

J 15,1-8 * 1J 5,1-4 * Ž 103

Čtení na 15. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.