Čtení na 14. května 2011

I když můj život stále visí na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj.
Ž 119,109 B21


Ježíš poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš."
Mt 26,39


Pud sebezáchovy i strach ze smrti je pro nás něčím zcela přirozeným. Jsme-li vystaveni smrtelnému nebezpečí, prožíváme silnou vnitřní úzkost. Přestože je Ježíš Kristus Božím Synem, na zem přišel v lidském těle se všemi slabostmi a prožíval tedy stejné pocity jako my. Obětovat svůj život se rozhodl ještě před svým vtělením, a toto rozhodnutí jej provázelo po celý pozemský život. A on za ním stál pevně. Znamenalo to pak každodenní opětovné rozhodování Otcovu vůli naplnit. Nejsilněji to na něj doléhalo v Getsemane, kde musel s úzkostí svádět tuhý boj, ale nevzdal ho. I my se musíme v nelehkých situacích k následování Ježíše znovu rozhodovat, když se naše já brání, aby zemřelo sobě. A možná právě dnes je před tebou opět rozhodnutí, znovu se plně poddat Boží vůli.

J 14,1-6 * 2S 5,17-25

Čtení na 14. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.