Středa 15. května

Naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje nepravosti: nevěrnost a zapírání Hospodina.
Iz 59,12-13


Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
1J 1,9


Nám křesťanům se vyčítá kdeco (a někdy právem). Především však pokrytectví. Prý si myslíme, že když se v kostele vyzpovídáme, že se tak rychle a snadno zbavíme hříchů, které ovšem o to víc pácháme. Ach, kdyby jen ti, kteří si o nás tohle myslí, věděli, jak to je! Je to mnohem horší. Naše viny nás někdy tíží jak mlýnský kámen. Rozporu mezi tím, čemu věříme a co vyznáváme, a tím, jak doopravdy žijeme, se děsíme. Svědomí zostřené modlitbou a soustředěním na Boží hlas nám život až tak neulehčuje. Jiné cesty pro nás ovšem není.
Bože, díky za tvou dobrotu, s níž nám odpouštíš naše četná přestoupení. Díky za Ježíše, který na sebe vzal, co bychom my rozhodně neunesli. Chvála tobě, Pane!

Gn 1,14-19 * 2S 11,1-27

Čtení na 15. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.