Neděle 15. května, Svatodušní neděle (letnice)

Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
Ž 119,10


Je dobré spolehnout se na milost.
Žd 13,9


Žalm 119 patří mezi ty nejkrásnější. Opěvuje nádheru Božího slova. Luther říká, že tento žalm je zlatou abecedou. Je plný vděčnosti za Boží zákony, které Hospodin dal svému lidu na cestě z egyptského otroctví do svobody zaslíbené země a které jsou vyjádřeny v knihách Mojžíšových. Je tu nádherný příklad toho, jak máme přistupovat ke čtení a studiu Božího slova: v pokoře, s otevřeným srdcem a s vděčnosti, že svatý Bůh mluví k nám, hříšným lidem, a ukazuje nám ve svém slově cestu, která je tou nejlepší cestou pro celý náš pozemský život. Čím víc se začteme do Božího slova, tím víc budeme objevovat hlubiny a bohatství jeho moudrosti pro život. Je k tomu v dnešní uspěchané době potřeba najít si čas ke ztišení a modlitbě, aby nám Bůh dal milost k porozumění a sílu k životu podle jeho vůle.
Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme za tvé slovo, za ten nevyčerpatelný zdroj vody života.

J 14,23-27 * Sk 2,1-18 * Ef 1,3-14

Čtení na 15. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.