Sobota 15. května

Dobré je trpělivé čekání na Hospodinovo spasení.
Pl 3,26 (B21)


A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
2Te 3,5


My všichni musíme čas od času projít nějakým těžkým obdobím. To je pro nás vždycky psychicky náročné. Cítíme se nesví, nervózní. Když to trvá dlouho, je pro nás snadné ztratit v tomto období trpělivost. Myslím teď i na křesťany po celém světě, kteří musí snášet nějaké pronásledování, ať už od sousedů, nebo nějakých zájmových skupin lidí, nebo dokonce od státních úřadů. Všem těmto lidem – i nám – říká Bible: Buďte trpěliví. A to nejen do konce těžkého období, na nějž se již všichni těšíme, ale buďte trpěliví až do Ježíšova návratu na zem. Tehdy, teprve tehdy přijde skutečná a opravdová úleva. Tehdy přijde definitivní osvobození a volnost.
Hospodine, řiď v dobách soužení naše srdce k trpělivosti Kristově.

Zj 4,1–11 * Př 31,1–9

Čtení na 15. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.