Pondělí 15. května

Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost!
Ž 40,12


Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
1Te 5,23-24


Ne nadarmo se říká: V nouzi nejvyšší je nám Pán Bůh nejbližší. Lidský život je těžký, má svá propadliště i úskalí. Ztráta milované osoby, smrtelná nemoc, války, živelní pohromy, to všechno se nás bytostně dotýká. Ale Písmo nás utvrzuje v tom, že Bůh je přítomen vždy. Byl přítomen v gulazích, byl přítomen v táborech smrti v době holocaustu, byl přítomen na Golgotě na kříži. Bůh nám neodepírá své slitování, je milosrdný a věrný. Pohleďme na Krista na kříži a ptejme se, zda nás opustil. Vždyť on šel za nás všechny na smrt, on se obětoval a vzal tíhu světa na svá bedra. V Bohu je naše naděje, že každé utrpení jednou pomine a jeho věrnost trvá navěky.
Všemocný Bože, prosíme tě za všechny trpící, prosíme za slzy a bolest světa, dej svému stvoření úlevu a požehnání.

Ex 15,(1-11)19-21 * Sk 1,1-14

Čtení na 15. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.