Čtení na 15. května 2015

Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim a jejich synům vždycky vedlo dobře.
Dt 5,29


Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly.
Žd 13,9 (B21)


Myšlení o budoucnosti je blízké každému z nás. Jaké podmínky je třeba vytvořit pro to, aby se nám i našim dětem v budoucnu dařilo? V Deuteronomiu nám Pán Bůh dává tuto radu: máme mít takové srdce, abychom se ho po všechny dny báli a dbali na jeho příkazy. V této větě je shrnuta veškerá moudrost směřující k zajištění naší budoucnosti. Mít srdce u Pána Boha a posilovat je Boží milostí dá víc než přemýšlet o tom, jak zajistit budoucnost lidsky, přízemně.
Bože, Otče náš nebeský, dopomoz mi hledat tě srdcem a dbát srdcem na tvé příkazy.

J 18,33-38 * * Fp 1,27-2,4

Čtení na 15. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.