Úterý 15. května

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci!
Ž 98,1


Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.
Ef 5,19


Zpívat Hospodinu píseň novou není nic jiného než zanechat odrhovaček tohoto světa, jimiž jsou projevy lidí tohoto světa. Mnohým křesťanům pojem „tento svět“ moc nevoní, protože se až příliš ponořili do jeho mentality. Jejich chování se moc neliší od chování lidí, kteří žijí bez Boha. Usilují o vyšší posty stejným způsobem jako jejich nevěřící spolupracovníci. Dokonce i v církvi uplatňují stejné metody jako v politické straně, v níž usilují o moc podobným způsobem. Aby se změnil repertoár našeho života, musí se změnit naše srdce, jež může změnit jenom Bůh.
Pane Ježíši, vyznávám, že se v mnohém svým chováním podobám tomuto světu. Pomoz mi vzepřít se pokušení usilovat o prvenství.

1J 4,1–6 * Žd 7,23–28

Čtení na 15. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.