Pátek 15. května

Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak.
Dt 26,7


Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
L 18,7


Izraelci vyznávají svou víru na prahu zaslíbené země. Hospodin vyvedl a vyvádí z Egypta. On je ten věrný, který plní svá zaslíbení. I nás Hospodin provedl mnohými životními událostmi a situacemi, vyvedl nás z útlaku a vyslyšel naše úpění. Těch událostí bylo mnoho a mnohé ještě přijdou. Ať procházíme pouští, nebo jsme na hoře Proměnění, Bůh prožívá naši bolest i radost s námi a je tím, který vyslýchá. Mnohdy se však Boží představy liší od těch našich. Ale Bůh ví, co je pro nás dobré, on s námi má dobré úmysly. On mění pláč v radost a beznaděj v naději.
Pane Ježíši, děkuji ti za vše, čím jsi mě provedl. Děkuji ti, že vyslýcháš mé modlitby. Staň se tvá vůle v mém životě.

Zj 5,6–14 * 1Tm 3,1–13

Čtení na 15. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.