Čtení na 15. května 2012

Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já jsem Hospodin.
Ez 37,14


Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt.
1K 15,26


Skrze Ezechielovo prorokování nad množstvím suchých kostí, rozsetých po bitevním poli, učinil Bůh zázrak. Jeho slovo dává život. Nejenže byly opět potaženy masem a kůží, ale přišel do těchto mrtvých těl duch a povstalo z nich celé vojsko. A proroctví Bohem dané Ezechielovi pokračuje zaslíbením o vyvedení Božího lidu z jejich hrobů a vdechnutím Božího Ducha k oživení. Toto zaslíbení sahá až k nám. Skrze Ježíšovu oběť je nad námi zlomena moc smrti. Duch Boží nás obživuje a my povstáváme k novému životu. Nemusíme se už více bát smrti jako věčného trestu bez naděje na únik. To není konečná. Boží slovo nás ujišťuje, že i tento nepřítel bude zničen.

Ex 17,8-13 * 2Tm 2,1-13

Čtení na 15. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.