Středa 15. května

Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?
Ž 116,12


Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh. I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.
L 8,39


Jak se mám odvděčit? Často se modlím a děkuji "za všechno". Ale tato otázka mne vede hlouběji. Měl bych si možná důkladněji vybavit a připomenout všechny ty konkrétní situace a problémy, v nichž jsem prožil Boží pomoc a blízkost. Především bych si měl znovu připomenout Kristův kříž a dar spasení. A pak důkladněji a konkrétněji promyslet a dát najevo svou vděčnost.
Je zajímavé číst Ježíšova slova z dnešního novozákonního textu jako odpověď na žalmistovu otázku. Docela přesně ladí s tím, jak si v následujících verších žalmu odpověděl sám žalmista. Podle všeho se skutečně vděčný člověk nespokojí jen s prostým "děkuji" někde v soukromí, ale děkuje veřejně. Možná dnes bude příležitost poděkovat Bohu tím, že se s ostatními podělím o velké věci, které mi učinil Bůh.
Bože, dej mi srdce i ústa, která budou přetékat vděčností. Amen.

L 12,8-12 * Sk 2,22-28

Čtení na 15. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.