Čtení na 10. června 2011

Řekl jsem: "Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud." A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha.
Iz 49,4


Buďte trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.
Jk 5,7


V službě našemu Pánu jsou situace, kdy nám připadá všechno, oč jsme se snažili, jako marnost. Tak to vyznává Boží služebník a tak vypadá i závěr Ježíšovy pozemské služby. Boží Syn však žil v souladu se svým posláním a s Boží vůlí. Od počátku až do konce byla jeho odměna a právo v Božích rukách navzdory všem nepříznivým okolnostem. Tomu se říká jistota Božího povolání. Ve chvílích, kdy máme důvod pochybovat o smyslu své služby, právě tehdy se nejvíc projeví osvobozující síla Božího povolání. Úspěch naší služby totiž nezávisí na nás, na našich schopnostech, ale jedině na Bohu. Taková může být jistota každého služebníka, který se namáhá a žije pro Boha. Jedině v této jistotě budeš moci dnes pokračovat ve službě, kterou ti Bůh svěřil. Pokořme se a nechme i dnes své právo a výdělek v jeho rukách.

J 19,25-27 * Fp 2,19-30

Čtení na 10. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.