Čtení na 16. září 2011

Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže?
Iz 53,1 B21


Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena.
1Pt 1,10


Uvěř a zvěstuj! Duch svatý zjevil Simeonovi, že Bůh v betlémském děťátku připravil spásu. Vzal dítě do náruče a dobrořečil Hospodinu. Přidejme se k této oslavě! Děkujme za dokonané dílo spásy na golgotském kříži, potvrzené vzkříšením našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Jestli ještě hledáš, uvěř této zvěsti o Boží milosti, která je připravena i pro tebe. Uvěř a rozhlašuj ji dál. Nechť našemu zvěstování ještě někdo uvěří, nechť je mu zjevena Hospodinova paže.

L 23,6-12 * Mt 14,22-36

Čtení na 16. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.