Čtení na 16. září 2012

Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.
Oz 6,6


Milovat Hospodina z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary.
Mk 12,33


Představte si, že vám někdo daruje dáreček k narozeninám. Krásný obal a velikost vzbuzují velkou radost a naději. Ale k vašemu překvapení, když dáreček otevřete, nenajdete žádný obsah. Boží lid byl stále v nebezpečí zapomenout na to podstatné. Navenek praktikoval zbožný život, ale soustavně nedokázal projevovat lásku k svému Bohu a ke svým bližním. Abys i ty, milý čtenáři, takto nejednal, vykroč na bohoslužby s očekáváním, že se setkáš s Pánem. Naslouchej jeho hlasu v písních, modlitbách, v kázání i v rozhovorech s druhými křesťany a dej se jím vést. To, že jsi na správné cestě, poznáš podle milosrdenství, které projevíš svým bližním.

Mt 6,25-34 * 1Pt 5,5c-11 * Ž 139

Čtení na 16. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.