Čtvrtek 16. září

Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine.
Ž 36,7


Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
Mt 6,26


Bůh neustále pracuje na záchraně svého lidu. Když byli Izraelci v zajetí, volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí. Když farao Izraelce na poušti pronásledoval, Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“ I David věděl, kam jít pro pomoc: „K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.“ Možná právě prožíváš těžkosti a umdléváš. Přes všechno, co se v tvém životě děje, přes všechna trápení, starosti a bolesti však musíš vědět, že Hospodin tě chce pozvednout. Je tvůj zachránce.
Hospodine, projevuj svoji moc i dnes, odstraňuj prosím moje obavy, strach a temnotu.

L 10,38–42 * Žd 1,1–2,4

Čtení na 16. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.