Pondělí 16. září

Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti: Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není.
Iz 46,12-13a


Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
L 18,7


Očekávání. Hospodin se skrze Izajáše velmi naléhavě připomíná Izraeli. Byl to on, kdo každého nosil v náručí od narození a hýčkal ho. A bude to on, kdo ho podpoří a zachrání, až přijdou šediny. Jak pošetilé je upínat se k čemukoliv jinému, ke komukoliv kolem. Vždyť ručně udělaní bohové, byť ze sebelepšího materiálu a vytvoření těma nejschopnějšíma rukama, jen stojí a mlčí. K živému Bohu je nelze ani přirovnat. Jak jasná situace. A přece stále nová a nám mnohdy nezřetelná. Jak mnoho očekáváme od věcí, na kterých nám záleží, jak mnoho očekáváme od lidí kolem nás! Ale ani sebelepší zabezpečení a sebekrásnější drahocennost, ani sebepevnější vztah k blízkému nás nezachrání před zkázou. Hospodin přináší spravedlnost jako soud, jímž stíhá ty, kdo s ním porušili smlouvu. Neuvěřitelné ale je, že tento soud je vykupitelský a přináší spásu, vysvobozuje a ospravedlňuje Izraele. Stejně tak i nás. Kolik toho očekáváš dnes od svého živého Boha, který o tebe usiluje, který tě opatruje a ospravedlňuje?
Pane náš, někdy opíráme svůj život cele o věci a lidi kolem nás. Otevírej nám oči a ukazuj, že spolehnutí je jenom na tebe. Amen.

Ř 6,18-23 * Žd 1,1-14

Čtení na 16. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.