Neděle 16. září, 16. neděle po Trojici

Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit.
Ž 90,13


I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.
J 16,22


Čas si s námi podivně hraje. Chvilku se tváří jako svěže zelený strom s červenými jablíčky, na kterých ulpěly kapky rosy zářící v paprscích vycházejícího slunce. A stačí chvilka, a čas je jako stará rozervaná pavučina mezi uschlými větvemi téhož stromu. Paprsky zapadajícího slunce již neodráží, protože kapky životodárné rosy neudrží. A najednou si uvědomujeme, že jsme zapomněli na svého Boha. Mnoho věcí mělo přednost: zaměstnání, zábava a další šťavnatá jablíčka. A teď voláme: „Vrať se!“ Bůh se ale nemůže vrátit, protože nikdy neodešel. Je tu stále a volá: „Vraťte se, synové člověka!“
Hospodine, Bože náš, kajícně se k tobě vracíme, odpusť nám naši předchozí slabost, abychom se mohli radovat.

J 11,1–3.17–27(41–45) * 2Tm 1,7–10 * Ž 37,1–20

Čtení na 16. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.