Čtení na 15. září 2011

Všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil!
Ž 98,3 B21


Budu zvěstovat evangelium v krajích ležících za vámi a nebudu se chlubit tím, co je hotovo, kde už pracovali jiní.
2K 10,16


Podíl na evangeliu. Simeon spatřil děťátko a vyznal: "Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy" (L 2,30-31 B21). Po Simeonovi vydali mnozí podobné svědectví: "Ježíš Kristus je Pán a Spasitel světa!" Když jsme přijali zvěst evangelia, budeme ji zvěstovat všem lidem kolem nás. Před koncem svého života řekl Ježíš: "Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal" (J 17,21 B21). Nechť pro podíl křesťanů na evangeliu spatří ještě mnozí lidé spásu, kterou náš nebeský Otec ve svém Synu nabízí. Mějme i my podíl na evangeliu (1K 9,23 B21)!

Jk 5,13-16 * Mt 14,13-21

Čtení na 15. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.