Pátek 16. září

Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým.
Za 8,8


On jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých.
Ko 1,18


Mnozí rodiče touží po tom, aby vychovali své děti jako charakterní lidi, kteří si budou umět vážit jiných lidí a také budou vědět, odkud a kam si to v životě nasměrují. Pán Bůh zaslibuje, že bude Bohem věrným a spravedlivým. On nás nikdy nepodvede, nikdy se nám nevysměje, když nám něco špatně dopadne. Je to on, Bůh, který nás zvedá a ukazuje na jedinou záchranu, na svého Syna. On, Bůh, nás nikdy nezavede do slepé ulice a nikdy pro nás nechce něco, co by nám ublížilo. On nás skutečně chrání a vychovává. S tímto vědomím smíme jít tímto životem. Boží slovo platí, stále platí. Ani čas, ani změna společenských poměrů Boží slovo nezměnila. Ten, kdo vychovává a vede podle Božích pravidel, nebude nikdy zklamán.
Pane, děkuji, že jsi Bohem věrným a spravedlivým. Uč mě stále na tebe spoléhat.

Zj 2,8-11 * Jr 20,7-18

Čtení na 16. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.