Středa 16. září

Uctívej Hospodina vším, co ti patří.
Př 3,9 (B21)


Půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího.
L 6,35


Uctívat znamená darovat. V textu se nemluví jen o věnování vzletné zbožné myšlenky. Uctívání je velmi konkrétní a hmatatelné. Bohu máme dávat najevo, že si ho vážíme, úplně vším. Nejen slovy, ale také naším časem, penězi, tělem, vztahy. Jednoduše celým naším životem. Navrhuji ti malé kontrolní cvičení: projdi si svůj dnešní diář a podívej se, jak nakládáš se svým časem. Jak slouží k uctívání Hospodina? Nebylo by lepší místo lelkování jít a promluvit třeba jen krátké vlídné slovo s opuštěnou sousedkou? Co z toho budeš mít? Mnoho! Odměna je totiž velká. Přiblížíš se tak k Bohu a on se k tobě přizná. Bůh také plýtval na člověka svým milosrdenstvím a věrností. Co z toho měl on?
Otče náš, za všechny tvé dobré dary, předně za dar kříže, tě chceme uctívat.

Fm 1–16(17–22) * 2K 5,1–10

Čtení na 16. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.