Čtení na 16. září 2015

Hospodine, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi.
2Kr 19,15


Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.
Zj 11,15


Přečtěte si celý příběh o podivuhodné záchraně (2Kr 18,13-19,37). Lidé považují takové divy za báje. Není naším úkolem dokazovat jejich pravdivost, ale k této události doklad existuje: starověký historik Herodotos píše, že asyrské obléhatele Jeruzaléma postihla morová epidemie. Král Chizkijáš přinesl tehdy výhrůžný dopis Asyřanů do chrámu, aby si ho Bůh přečetl. Naší dceři kdysi zamítli přihlášku na vysokou školu a pak i na nástavbu, protože rodiče pracovali pro církev. Dostala formulář na odvolání, v němž jsme měli vypsat naši politickou angažovanost. Položili jsme dotazník na gauč, klekli jsme si a prosili Pána o zastání. Prázdný dotazník s žádostí o přijetí na školu jsme odeslali - a dcera byla přijata. Přesvědčili jsme se, že Bůh umí přečíst nejen dopisy, ale především lidská srdce.
Pane Bože, díky za každou zkušenost, že ty vidíš, rozumíš a pomáháš.

Sk 27,33-44 * Mt 18,10-14

Čtení na 16. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.