Čtení na 9. června 2012

U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
Ž 130,4


Jako spolupracovníci vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno.
2K 6,1


Co znamená přijmout Boží odpuštění? Mimo jiné to znamená projít bolestným poznáním toho, jak jsem svou myšlenkou, svým slovem nebo činem urazil Boha. Boha, který nás bezpodmínečně miluje a je hoden naší poslušnosti i lásky. Boha, který se rozhodl z nás - svých nepřátel - udělat své přátele. V době Staré smlouvy to bylo za cenu prolití krve obětních zvířat - mláďat bez jediné vady... V Kristu však Pán za naše viny zaplatil jednou provždy svou vlastní krví. To, že dnes můžeme, navzdory veškeré své nedokonalosti, žít novým životem, není nic jiného než dar Boží odpouštějící milosti. Je to dar Pána, který vzal naše provinění na sebe. Novým životem ale můžeme žít jedině tehdy, když se pro nás tato Boží milost nestane lacinou. Proto nezapomeňme ani dnes děkovat Bohu s pohledem víry upřeným na ukřižovaného Božího Syna. Otevřme se převzácné Boží milosti v každém svém rozhodnutí. Tak bude celý náš život láskyplnou odezvou na to, co nám Bůh ve svém Synu daroval.

J 14,7-14 * 1K 15,20-28

Čtení na 9. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.