Čtení na 9. června 2015

Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.
Dt 18,14


Váš učitel je jeden, Kristus.
Mt 23,10


Když mladý člověk čte, že "Hospodin ... nedovolil", ptá se, jak je to tedy s tou svobodou. Jak najít správnou míru svobody? Jak si udržet svou svobodu čistou? Někdo odpoví: "Využívej "přírodní" síly, překroč hranice stvořeného, rozpoznávej karmu a hlavně auru. Zkus horoskop... Je tu tolik možností - mnohé "fungují"!" Otázkou je, nakolik je ta svoboda "čistá". Dřív nebo později totiž "funguje" dokonalá blokáda vztahu k Hospodinu. Funguje - rozpad vlastní rodiny, kterou mu Pán Bůh dal.
Pravou svobodu máme tehdy, když zůstáváme v Ježíši (J 8,31n). Slovy představitele katolické církve v 80. letech v Polsku: "Bez života v pravdě svoboda v zemi nenastane." Nenechme si tedy vzít svobodu, kterou máme v Kristu. Pěkným příkladem může být i paní Ludmila Hallerová a její článek v Evangelickém týdeníku (2011, č. 24).
Pane, v tobě máme pokoj, který svět nezná; pomoz své církvi sdílet jej s ostatními.

Jr 36,1-10.21-24.27-31 * Gn 32,1-22

Čtení na 9. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.