Pátek 9. června

Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist.
Iz 9,2


Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.
Sk 4,32


Radost. Izajáš prorokuje o přicházejícím Mesiáši. Může vyznat: lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. To on bude světlem, vyznává. A tak k němu radost zákonitě přichází, když nahlédne plnost Boží spásy. Ta je zatím poodhalená jen zčásti, ale je už předobrazem posledních dnů, kdy Boží království přijde a naplní zemi. I dnešek je pro nás dnem radosti a jásání, a může vytrysknout dokonce i během smutku a v utrpení. Nedá se ničím přehlušit, protože ji dává náš Pán, je darem Ducha. V Ježíši Kristu se radujte, on je ten Mesiáš, v něm přichází Boží království, v něm můžeme být spaseni. A neradujte se sami, k projevům Boží milosti patří radost společná a sdílená.
Dnes se chci radovat, Pane Ježíši, ať mě čeká cokoliv. Vždyť smím patřit tobě, v tobě je plnost Boží spásy.

Ga 3,1-5 * Sk 7,17-29

Čtení na 9. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.