Sobota 9. června

Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli.
1Pa 28,9


Řekl mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.“
J 1,48


Naše srdce a naše mysl jsou to nejvnitřnější, to nejintimnější, co máme. V naší mysli a v našem srdci se odehrávají vnitřní zápasy víry, pochybnosti i okamžiky radosti a štěstí. Někdy můžeme ve vlastní mysli cítit samotu, nemožnost sdílet své prožívání, byť třeba jen s těmi nejbližšími ze svých bližních. Boží slovo nás ujišťuje, že ani v těchto momentech nejsme docela sami, jakkoli osaměle se můžeme cítit. Hospodin zná naše srdce a ani na okamžik se od nás neodvrací. Poznává, co je v našem srdci dobrého, a posiluje nás v Duchu svatém, abychom překonali to, co dobré není. Nikdo nás nezná tak jako Bůh, a proto k němu můžeme být zcela upřímní.
Všemohoucí Bože, naše srdce jsou ti otevřena jako kniha; prosíme tě, posiluj v nás naše dobrá předsevzetí.

Jon 1,1–16 * Am 4,1–13

Čtení na 9. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.