Úterý 9. června

Nepokradeš.
Ex 20,15


Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!
1K 10,24


Přikázání, které mnohdy přejdeme s myšlenkou, že je jasné a žádný problém s ním nemáme. Nejsme přece žádní zloději věcí a majetku. Nebereme si, co nám nepatří. Za vše poctivě zaplatíme. Opravdu si ale nebereme nic, co nám nepatří? Nerozkrádáme například Zemi, Bohem stvořenou přírodní krásu? Kolik si ze Země bereme, aniž bychom do ní vraceli nebo aniž by to vůbec šlo vrátit? Nebo neokrádáme druhé o čas, o náš zájem? O lásku, kterou by si zasloužili? Neokrádáme svou rodinu o společné chvíle pro vlastní práci nebo potěšení? Neokrádáme svoje rodiče o pozornost? Bezohlednost a na sebe zaměřenost umí rozkrádat a okrádat naše okolí. Snad jsme někdy větší zloději, než si vůbec umíme připustit.
Hospodine, otevírej naši mysl, abychom viděli, co vše si bereme na úkor druhého.

Iz 43,8–13 * Tt 3,1–15

Čtení na 9. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.