Čtení na 10. června 2012

V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."
Gn 3,19


Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.
2Tm 1,10


Mnozí lidé světa říkají: "Ještě vidět, zažít, vybudovat, získat, dosáhnout to či ono... a pak můžu zemřít." Z těch slov je cítit touha po naplňujících zážitcích, ale také smutek nad pomíjivostí života. My, kteří jsme poznali vzkříšeného Ježíše, jsme také jen smrtelní lidé, ale smíme žít pro něco většího - pro něco, co nás přesahuje. Poznali jsme toho, kdo nás osvobozuje od všeho nesmyslného pachtění a honby za větrem ke skutečnému životu. V Kristu smíme žít život, který nám už tady a teď dává náš milující Otec. V Kristu smíme každý den žít s vědomím, že všechno, co v tomto pozemském životě bylo, je a bude nějakým způsobem naplňující, bylo, je a bude vždy jen nepatrným závdavkem toho, co nám bude dáno, až přijde skutečná plnost. Dobrá zpráva zní: "Ať už ti tento den přinese něco bolestného či radostného, v Kristu se smíš radovat, že je to jen nepatrná část života, který ti připravil tvůj Bůh." V Kristu smíš žít pro to, co je opravdu důležité, a to bez tíhy nesmyslnosti a zmaru. V Kristu smíš být i dnes o trochu blíž opravdové plnosti.

L 16,19-31 * 1J 4,16b-21 * Ž 133

Čtení na 10. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.