Středa 9. června

Je to snad moudrost, když odmítli respektovat mé slovo?
Jr 8,9 (SNC)


Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.
Žd 2,1


V knize Přísloví máme krásnou pasáž o Moudrosti jako jedné z Božích vlastností. Ostatně moudrost bývá ceněna u všech národů a lidských pokolení, jak nám to dokládají různé báje a příběhy. Vědění a informace jsou cenným artiklem i v dnešní době. Čest a vědění jsou věci, které mají trvalou hodnotu a jež nám nikdo nemůže vzít. Dnes již víme, že jsou situace, zejména nemoci, které dokážou vzít i to. Ale jak naznačuje dnešní slovo, moudrost nepramení pouze z učení a získávání nových poznatků, pravá moudrost je od Hospodina. A tak chci vyjádřit velkou vděčnost všem, kteří mě na mé cestě víry potkávali a od nichž jsem se mohl učit a duchovně růst.
Děkuji ti, Pane, za všechny tyto věrné svědky živé víry. Otče, tvé slovo je svící mým nohám; kéž tuto moudrost dokážu předat svým dětem i těm, kterým sloužím.

Ez 3,22–27 * Sk 7,30–53

Čtení na 9. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.