Neděle 9. června, druhá po svaté Trojici

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.
1 Pa 29, 14


Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.
1 Pt 4, 10


Jakékoli prostředky, obdarování a možnosti nám rozdává Boží ruka. Všechno patří jemu. Všechno pochází od božského Dárce.
Jsi obdarovaný. Věříš tomu? To je skutečnost. Boží děti byly obdarovány z Otcovy ruky různými dary. Pán Bůh si chce použít právě tebe tím darem milosti, který ti dal. On nechce, abychom se trápili z vlastních sil, on nám dal vše k vykonání jeho vůle. Pokud jsi v centru jeho vůle, pokud užíváš své dary v souladu s Božím určením, ke službě druhým, lidé uvidí Ježíše a budou ho chválit za moc, která jim byla poskytnuta.
Znáš dary milosti, které ti byly dány?
Drahý Pane, děkuji ti za všechna obdarování, kterás mi dal. Dej mi prosím sílu a moudrost je najít a použít tak, aby druzí lidé mohli obdivovat tvou velikost a poznat tě. Amen.

L 14, (15) 16-24 * Ef 2, 17-22 * Iz 55, 1-3b (3c-5) * Ž 13

Čtení na 9. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.