Čtvrtek 9. června

Bůh však nechce život odejmout a velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil nadobro.
2S 14,14


Zákoníci říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí s celníky a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní."
Mk 2,16-17


Tu větu vyslovuje jakási moudrá žena z Tékoje. Navedl ji vojevůdce Joáb, který se pokoušel smířit krále Davida s jeho synem Abšalómem. Není to tedy konstatování faktu, ale spíš pojmenování naděje. A zároveň je tak naznačen jeden ze zásadních biblických principů: chceme-li pro sebe od Boha odpuštění, musíme být také sami k odpouštění ochotní (srov. Mt 6,14-15). Novozákonní verš připomíná, že se Ježíš lidem pokoušel prakticky dosvědčit tuto Boží odpouštějící otevřenost, která jde zřejmě hluboko za hranice naší představivosti, a především za hranice naší vlastní ochoty odpouštět a nepřipomínat.
Ve svém komentáři k událostem v Siloe (L 13,1-5) naznačuje Ježíš, že Bůh nás netrestá tím, co na nás v životě spadne. Spíš protahuje čas, abychom měli dost možností s ním vztah navázat, obnovit, odpovědět mu a život doběhnout svobodněji, plněji, klidněji.
Bože, někdy je mi zatěžko věřit, že bys byl tak velkorysý a stál o hříšníky. Děkuji, že v Ježíši Kristu mě o své přízni ujišťuješ, jeho učením mě inspiruješ, v něm mi dáváš naději.

Mt 15,29-39 * 1K 15,50-58

Čtení na 9. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.