Čtení na 13. září 2012

Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.
Ž 90,10


Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.
2K 4,18


Je nádherné žít svůj život. S přibývajícími lety dozrává i pohled na celoživotní shon. Jako bychom začali lépe vidět nebo lépe pozorovat. Texty, které nás mají dnes provázet, upozorňují na to, že smyslem života není bohatství, ale život v Duchu. Ovoce Ducha v sobě nese seménka věčnosti. Nezapomeňme tedy na to, že i tento den je důležitý. Když dáme první místo Duchu, a ne majetku, i dnes může něco dozrát pro věčnost.

1Pa 29,9-18 * Jr 17,5-13

Čtení na 13. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.