Čtení na 13. září 2015

Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi!
Iz 55,3


Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
J 8,31-32


To je refrén všech prorockých volání. Naléhavá výzva k naslouchání a osobní Boží pozvání. Ono volání se nestalo méně naléhavým, ačkoli zní už tisíce let. Každé generaci ožívá znovu, zní z kazatelen, v písních i knihách. Celá Bible je takovým prorockým voláním zvoucím k životu. Jenže ty uši, které by měly poslouchat a nechat slovo, aby proměňovalo, jsou často ucpané. Buďto jsme nahluchlí, nebo se nedoslýchavými děláme. Ptáme se znovu a znovu na jasné věci. Slyšíme: "Miluj bližního bez rozdílu." A odpovídáme: "Cože? Neslyším, můžeš mi to, Pane, zopakovat?" Dáváme dokonce někdy přednost zajímavějším falešným hlasům před hlasem Pastýře. Ale ty život nepřinesou. Proto nastražme uši a berme Boží slovo nám osobně zjevené, kázané, zpívané i čtené velmi vážně. Je nenahraditelné v tom, že jako jediné přináší člověku pravý život.
Pilně nastražujeme uši, Pane, mluv k nám, jak sám chceš.

Mt 6,25-34 * 1P 5,5c-11 * Ž 78,32-55

Čtení na 13. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.