Úterý 13. září

Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: "Ten u Boha spásu nenalezne." Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
Ž 3,3-4


Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist."
Mk 1,40-41


Z prvního verše 3. žalmu se dovídáme, že žalm vznikl za dramatických okolností, když David prchal před svým synem Abšalómem. David prožívá snad nejtěžší chvíli, jakou může prožívat otec. Musí utíkat před svým synem, který mu ukládá o život. Mnoho lidí Davida opustilo. Nejen to. Někteří mu dokonce zlořečili jako Šimeí. Veřejně Davida nazval vrahem. David již prožil mnohá nebezpečí, mnohá příkoří. Zažil také v podobných chvílích Boží záchranu, Boží vysvobození. Nedbal na to, co mu říkají lidé, ale plně doufal v Hospodina. David cítil v takových chvílích Boží ochranu jako štít kolem sebe. Nezáleží na tom, jak mne ponižují lidé, když mi Bůh zvedá hlavu.
Pane Ježíši, dej mi pocítit tvoji blízkost, ve chvílích zkoušek mne pozvedni.

Iz 38,9-20 * Jr 16,1-13

Čtení na 13. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.