Čtvrtek 13. září

Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil.
Ex 23,20


Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.
2Tm 4,18


Boží posel ochraňuje naše kroky na cestě nesnadným životem, ukazuje nám směr. Jde s námi a podepírá nás, abychom celým srdcem přijímali a naplňovali moudrou Boží vůli. Vděčně si uvědomujeme, že jsme s láskou a milosrdenstvím opatrováni ve svatém vztahu se svým nebeským Otcem a máme své jedinečné místo v Božím plánu, vnímáme odpouštějící náruč Ježíše Krista, prvorozeného Syna a Spasitele. V pokoře a rozjímání rozpoznáváme vůni Hospodinovy milosti. Držíme se jeho slova, a jsme tedy v bezpečí. Vyzařuje z nás hluboký pokoj a zralá víra. Jsme světlem pro své bližní, sdílíme s nimi radost z daru spásy.
Hospodine, děkujeme, že v Božím království je již vše připraveno, že s námi ve své lásce počítáš a my na tebe smíme z celého srdce spoléhat.

L 10,38–42 * Kaz 2,1–11.24–26

Čtení na 13. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.