Čtení na 14. září 2012

Jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.
Ž 85,10.11


Očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu.
2Pt 3,14


Minulý týden jsem měl rozhovor s mladým mužem o problémech v jeho manželství. Uvažoval o rozvodu. Jako duchovní pastýř jsem ho provázel a došli jsme k poznání, že vlastně svou manželku miluje. Jen ona v některých oblastech neodpovídá jeho představám a očekáváním. Nad otázkou, zda věnuje své manželce dostatek pozornosti, se zamyslel. Rozhovor jsme zakončili povzbuzením, aby zkusil do své manželky investovat víc pozornosti a laskavých projevů. Na závěr jsem nabídl, že celou záležitost v modlitbě vložíme do Božích rukou. Odpověděl: "Ne, děkuji. Já v Boha nevěřím. Mám své principy a těch se držím. Kdyby Bůh existoval, nebylo by ve světě tolik nespravedlnosti a nelásky." Zarmoutilo mne to. Lidé nechtějí poznat, že vlastní principy jim ztrpčují život. Ti, kteří mají bázeň před Hospodinem, zažijí milosrdenství a věrnost, spravedlnost a pokoj, které budou jejich život poznamenávat. To je klíč ke šťastnému životu v manželství, v rodině i na veřejnosti.

J 13,31-35 * Jr 18,1-12

Čtení na 14. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.