Středa 13. září

Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
Ž 32,8


Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
J 8,31-32


Opravdu Bůh dává lidem prozíravost a ukazuje jim cestu? Opravdu Bůh lidem radí, jak mají žít? Bůh to skutečně dělá, ale z kontextu celého žalmu se zdá, že radí těm, kdo si chtějí nechat poradit. Ukazuje cestu těm, kdo ji ukázat chtějí. Než se tak stane, musí však člověk nejprve projít procesem sebepoznání, aby poznal, že je hříšný a bez Boha sám cestu života nenajde. Poznat sebe je možné pouze v přítomnosti svatého Boha. Kde je Bůh přítomen, tam je naplno odhalen nejen hřích, ale i Boží sláva a odpouštějící milost.
Řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

Dt 24,(10-13)17-22 * Nu 21,21-35

Čtení na 13. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.