Čtení na 13. září 2011

Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást obezřetně a prozíravě.
Jr 3,15


Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
Mt 10,7


Boží vláda souvisí s pastýřským postojem. Zažijeme-li ve společnosti a v církvi pastýře podle Božího srdce, je to vidět. A potom máme důvod k radosti, vděčnosti a k chvále. Máme však i opačné zkušenosti. Pastýři, kteří se starají především o sebe a svůj zisk. Pak je to také vidět a máme důvod k modlitebnímu nasazení, k prosbám a přímluvám (1Tm 2,1n). Modlím se, Pane, za ty, kteří slouží. Naplň je svým Duchem, aby byli obezřetní a prozíraví.

Nu 12,1-15 * Mt 13,53-58

Čtení na 13. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.