Čtení na 15. září 2012

Živ je Hospodin! Buď požehnána moje skála!
Ž 18,47


Přicházejte k Ježíši Kristu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný.
1Pt 2,4


Včera jsem připomněl příklad mladého muže, který se držel svých principů, jež zatěžovaly jeho manželský život. Mnozí lidé hledají v životě pevný základ, na který se mohou spolehnout a jemuž mohou důvěřovat. Je to jako se stavbou domu. Aby mohl dům pevně stát i uprostřed bouří, potřebuje dobrý a pevný základ. Dnešní texty nám ukazují, že tím základním kamenem je Ježíš Kristus. On sám řekl: "Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále." Poslechni Ježíše a uvidíš, jak tvůj život získá na jistotě.

2Te 2,13-17 * Jr 19,1-13

Čtení na 15. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.