Úterý 14. května

Ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si počínali svévolně.
Neh 9,33


Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
1J 1,9


Uprostřed zla a neštěstí v tomto světě je někdy těžké uznat Boží spravedlnost ve všem. Možná právě proto, že je nám zatěžko uznat svou osobní zodpovědnost a až příliš častý podíl na onom zlu. S oblibou svalujeme vinu na kdeco, od dědičnosti a genetické predispozice po výchovné chyby našich předků, o druhých lidech či Bohu samotném ani nemluvě. Místo abychom zanechali zla, přejmenováváme je nebo odvysvětlujeme jako něco přirozeného.
Nehemjášova slova jsou ohromným vyznáním pokory před Hospodinem. Není to slovo rezignace, ale slovo důvěry a naděje. Mít odvahu přiznat se k vlastnímu selhání je těžké. Ale je to první krok k obnově jednotlivce i celého národa.
Díky, Bože, že svou spravedlnost projevuješ nejen v tom, jak nás napomínáš, ale především v tom, jak nám odpouštíš. Amen.

L 21,12-19 * Sk 2,14-21

Čtení na 14. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.