Čtvrtek 1. prosince

Budeme putovat do Bét-elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel.
Gn 35,3


Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.
Ef 5,20


Slovo Bét-el znamená Dům Boží. Jedním z mých oblíbených biblických hrdinů je David. Ať byl odstrčeným pastýřem ovcí, nebo válečníkem v Saulově vojsku, anebo slavným a mocným králem, jeho srdce po celý život toužilo po jediné věci. A po tom nikdy toužit nepřestal: aby směl zůstávat v domě Hospodinově po všechny dny svého život a aby se kochal v jeho přítomnosti.
V čem ty nacházíš opravdu největší uspokojení své duše? Je to rodina? Tvůj koníček? Práce? Pohodička? Je to něco jiného než čas v Boží přítomnosti? Mojí modlitbou je, abychom my všichni zakusili to, co David. A aby ve světle Hospodinovy nádhery, kterou poznáme, všechno ostatní na této zemi ztrácelo svůj lesk.
Pane, vyznávám podobně jako apoštol Pavel: Cokoli pro mne bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu.

1Te 5,1–6 * Iz 6,1–13

Čtení na 1. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.