Středa 1. prosince

Mojžíš mu řekl: „Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!“
Ex 33,15


Dobrý pastýř kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
J 10,4


V životě prožíváme jako Kristovi následovníci stále dobu očekávání, přípravy, dobu příchodu – advent. Jsme „lid, který žije a putuje v temnotách“. V průběhu každého dne jsme stále více konfrontováni s nenávistí, záští, chudobou, nespravedlností, násilím a nemocemi, které ohrožují život a pokoj na této planetě. A vlastně každý z nás nějak zažívá v průběhu času našeho života nepokoj, uspěchanost nebo opuštěnost a všednost jako svůj trpký osud. Proto s touhou očekáváme definitivní příchod našeho Zachránce – Ježíše Krista.
Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého očekávají národy, a potěš nás svou blízkostí a láskou. Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím.

Ko 1,9–14 * Za 2,1–9

Čtení na 1. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.