Čtení na 1. prosince 2015

Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.
Ž 62,2


Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Ř 8,26


Žalmistovo volání je napořád aktuální, tím spíše právě nyní v době adventní. Naše doba je velmi rychlá a neklidná, až tak, že po nás vyžaduje výkony, jichž sami nejsme schopni. A opět, tím spíše nyní v době adventní: "Už mám na Vánoce vše připraveno? Mám uklizeno? A co dárky?" Právě v takových chvílích hledáme oporu a tou je nám právě Hospodin; vždyť kde jinde se uklidnit, ztišit a vyjít z předvánočního shonu než právě v modlitbě, v rozhovoru s ním. Tehdy si mohu uvědomit i to druhé, co je skutečnou vánoční zvěstí: V Kristu mi vzešla spása!
Hospodine, děkuji ti za Ježíše, v němž vzešla spása i mně.

Žd 10,32-39 * Iz 40,12-31

Čtení na 1. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.