Neděle 1. prosince, 1. adventní neděle

Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Úcta patří jenom tobě!
Jr 10,7


A Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista.
Žd 13,20.21


Obraz Boha jako svrchovaného vládce, který budí bázeň široko daleko, se objevuje hlavně ve Starém zákoně. S Kristovou obětí je nám Boží zákon vepsán do srdce, takže už nepotřebujeme vnější strašáky, abychom se chovali v souladu s Hospodinem. Už tušíme, jaké naše chování či myšlenky by ho mohly zraňovat, a protože k němu máme vztah, cítíme jeho lásku a vážíme si ho, nechováme se tak. To je ideál. Tak bychom si to přáli, ale často je realita poněkud jiná. Nyní, na počátku adventu i nového církevního roku, máme možnost začít znovu. Dejme si čas na promýšlení a prožívání reality Božího zákona, vepsaného do našich srdcí. Soustřeďme se na něj a jeho vůli, která je tou nejlepší vůlí i pro nás.
Úcta patří jenom tobě, Králi pronárodů. Chceme se nyní připravovat na tvůj příchod, dej nám k tomu dostatek času a sil, abychom byli na konci tohoto období připraveni setkat s tvým narozeným Synem, Ježíšem Kristem.

Mt 21,1-11 * Ř 13,8-12 * Ž 117

Čtení na 1. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.