Úterý 1. prosince

Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti.
Gn 26,3


V bázni Boží žijte dny svého pozemského života.
1P 1,17


Izák dostal stejně jako jeho otec Abraham zaslíbení, že mu Bůh požehná a rozmnoží ho. Byli jako poutníci a cizinci na zemi, dívali se dopředu a pevně se drželi naděje, která jim byla dána. Měli jenom hrstku Božích zaslíbení, a přesto se na ně dokázali cele spolehnout. Izák dostal slib v době hladu; vidíme zde zkoušku jeho důvěry v Boží jednání a zaopatření v cizí nepřátelské zemi, v níž obstál. Proto zakouší stonásobnou sklizeň, rozmnožení majetku i vážnosti, čas velkého Božího požehnání. Pokud vírou uchopíme Boží slovo, vyprahlost a hlad se promění v pravé nasycení a rozmnožení, každá pozemská pomíjivost v zaslíbení věčného života s ním.
Otče, děkuji, že i mě dnes vedeš, sytíš, obnovuješ. Děkuji za veškeré požehnání pro tento pozemský život i ten věčný. Toužím tě poslouchat a nechat se tebou vést.

Žd 10,32–39 * Iz 58,1–14

Čtení na 1. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.