Sobota 1. prosince

Ať říkají stále: „Bůh je velký“ ti, kdo milují tvou spásu.
Ž 70,5


Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal.
L 13,17


Říkáš si stále, že Bůh je velký? Králi Davidovi šlo o život. Když jde o život, tak opravdu není moc času. David touží po tom, aby se změnily okolnosti, aby jeho nepřátelé, kteří mu chtějí ublížit, byli zahanbeni a aby i oni vyznávali, že Bůh je veliký. V každé, i zdánlivě beznadějné situaci volej k Bohu. Bůh tě vysvobodí. On je veliký. A vyznávej to stále. A připoj radost a veselí! Skleslý a smutný to nemůže vyznávat opravdově. Jen ten, kdo zná cenu, kterou za něj Bůh zaplatil, může stále volat: Bůh je veliký! Toto upřímné volání má Bůh rád a rád se k němu přizná. Bůh je velký. Bůh je velký. Bůh je velký!
Svatý Hospodine, pokud nevidím tvou velikost, ukaž mi ji. A vidím-li ji, raduji se a veselím. Díky!

Zj 21,10–14.21–27 * Iz 7,10–17

Čtení na 1. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.