Čtení na 14. května 2015

On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože.
Iz 2,4


Pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
L 1,78-79


Pán Bůh je láska. Tato píseň často zní na našich shromážděních. Ale je Pán Bůh pouze láska? On je také náš nebeský Otec, který nás vychovává. A dobrý otec občas používá k výchově i trest. Ne samoúčelně, ale k prospěchu vlastních děti. Tak se také Pán Bůh chová ke světu i k nám věřícím. Občas procházíme zkušenostmi, které bychom si nepřáli. V nich máme hledat Boží řeč k naší nápravě.
Pane, dopomoz mi, abych ve svém životě rozuměl tvé řeči a abych dokázal svůj meč i své kopí překovat na radlici a vinařský nůž.

L 24,44-53 * Sk 1,3-11 * Ž 110

Čtení na 14. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.